همایش انـدیشـــه مـطهـر

کوثر فکری جنبش دانش آموزی - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مازندران

همایش انـدیشـــه مـطهـر

کوثر فکری جنبش دانش آموزی - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مازندران

همایش انـدیشـــه مـطهـر

آنچه ملاحضه می کنید تلاشی در جهت ترویج و ترغیب نوجوانان و جوانان به آثار و افکار شهید والامقام مرتضی مطهری (ره) می باشد . امام خمینی ره : آثار قلم و زبان او بی استثنا آموزنده و روان بخش است. مقام معظم رهبری : آثار استاد شهید مطهری، مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است.

بایگانی

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

بازه اجرای طرح در سال 1384-1387   • میثم میثم

همایش دوم اندیشه مطهر سال 1384 

همایش سوم اندیشه مطهر سال 1385 همایش چهارم اندیشه مطهر سال 1386 همایش پنجم اندیشه مطهر سال 1387   • میثم میثم
  • میثم میثم
  • میثم میثم

داوری مسابقه 

تقدیر نامه   • میثم میثم

بنر گزارش مصور دبیرخانه 

پوستر همایش دوم سال 1384

دعوتنامه ها 

طرح جلد دفترچه 

فراخوان مقاله دومین همایش

طرح نوار کاست صوت شهید مطهری و کلیپ ها 

دل نوشت جنبش دانش آموزی خطاب به شهید مطهری


---------------------------------------------------------

پوستر همایش سوم سال 1385

فراخوان مقاله 

سیلک

برنامه همایش سوم

نشریه مهر مطهر 

دعوتنامه همایش سوم

طرح دفترچه

دفترچه آشنایی با همایش 

طراحی سن همایش

سی دی محتوایی شهید مطهری

سری نمایشگاهی 

نرم افزار همایش سوم 

---------------------------------------------------------------

همایش چهارم سال 1386 

فراخوان مقاله 

نرم افزار همایش چهارم 

برچسب 
  • میثم میثم